Klar uppsida under 2010

Datum: 2010-01-26 13:16

Återhämtning

Återhämtning av volymer och en minskning i inputkostnaderna samt priserna på Billeruds huvudförpackningar är under en stark uppåttrend. Medan de största konkurrenterna i Europa lider av marginalpress genom dyrare pappersmassapris är Billerud välpositionerat för att kapitalisera på råmaterial, då bolaget är en signifikant nettoförsäljare av pappersmassa. Handelsbanken beräknar att stigning av pappersmassapriset, försenat virke och andra variabelkostnader kommer att stärka Billeruds EBITDA med mer än 300 MSEK under helåret 2010. En annan signifikant komponent är valutasäkringen (EUR/SEK) som togs under mitten av 2009, vilken ser ut att bli fördelaktig.
Kurs då rekommendationen gavs:
49 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser