Kläd portföljen med H&M

Datum: 2002-10-02 14:33

Köp

H&M B

H&M klär av konkurrenterna enligt Affärsvärlden.

En konjunkturuppgång kommer att gynna andra aktier mer än H&M-aktien, vilket gör att den kan hamna i skymundan. Affärsvärlden menar att ett köp därför ska göras på flera års sikt. Tidningen bedömer att det är fullt möjligt att vinsten ökar med 12-14 procent om året under de närmaste 5-7 åren. Det främsta skälet till att köpa aktien är det snabba genombrottet på de nya marknaderna.
Kurs då rekommendationen gavs:
159 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser