Kinnevik fortsätter upp på sikt

Datum: 2003-11-24 09:17

Veckans Affärer rekommenderar köp av förvaltningsbolaget Kinnevik.

Kinneviks substansrabatt har minskat till mer 30 procent, men det är fortfarande en hög siffra enligt VA. I takt med att Kinneviks portföljbolag visar att de utvecklas väntar tidningen att rabatten krymper ytterligare. Veckans Affärer ser möjligheter till en fortsatt uppgång i ett längre perspektiv, medan förutsättningarna för fortsatt uppgång anses vara mer begränsade på kort sikt då aktien har stigit 160 procent i år.
Kurs då rekommendationen gavs:
225,75 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser