Kinesiska ZTE beräknas investera mer i utlandet

Datum: 2010-04-12 17:36

Sämre än index

Ericsson B

ZTE

ZTE släppte sitt bokslut för 2009 förra veckan vilken innehöll ett fortsatt starkt momentum med en försäljningstillväxt om 36 % till 8,8 MDRUSD. Den inhemska försäljningen växte med 74 % till 4,4 MDRUSD och resulterade i att ZTE nu är den största leverantören av utrustning till kinesiska operatörer. Den internationella försäljningen ökade med 11 % och drevs till stor del av en stark utveckling i Europa och i USA. Nettovinsten uppgick till 360 MUSD vilket innebär en ökning med 48 % och representerar en nettomarginal om 4 %. I jämförelse så rapporterade Ericssons en nettovinst (inkluderat omstrukturering och joint-ventures) på 480 MUSD. Om man bortser från omstruktureringen så uppgick nettovinsten till 2 MDRUSD för 2009. ZTE sålde 40 miljoner mobiltelefoner under 2009 varav många av telefonerna såldes på utvecklingsmarknader. När de kinesiska operatörerna minskar sina investeringar, tror Carnegie att ZTE likväl som Huawei kommer att satsa mer aggressivt internationellt. Vidare tror Carnegie att de kinesiska telekombolagen kommer att bli mer välkända på marknader såsom Afrika, Europa och Latinamerika. Investmentbanken rekommenderar Underperform för Ericsson.
Kurs då rekommendationen gavs:
75,875 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser