Karo Bio bättre än index

Datum: 2009-01-14 11:20

Bättre än index

Karo Pharma

Carnegie rekommenderar bättre än index i Karo Bio

Carnegie upprepar rekommendationen bättre än index i Karo Bio. Efter möte med ledningen ser det fortfarande positivt ut för ett partneravtal för huvudprojektet eprotirome (fetma) och en affär skulle vara substantiell eftersom marknaden för produkten är mycket attraktiv, enligt Carnegie. Aktien har gått starkt de senaste tre månaderna på förväntningar om ett sådant avtal, men Karo Bio är också en attraktiv uppköpskandidat för större läkemedelsbolag, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
9,95 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser