Kapitalstrukturen oroar

Datum: 2010-10-07 11:42

Behåll

Eniro

Med

Med en sänkt vinstguidning (ledningen väntar sig att den organiska vinsten kommer att minska med mer än 10 % under 2010) och en eventuell skatteinbetalning till den norska skattemyndigheten på 280 MSEK så har ledningen indikerat på att det finns risk för en avtalsöverträdelse och diskussioner med utlånande banker. Royal Bank of Scotland (RBS) spår Nettobelån/EBITDA till 4,6x för 2010 (4,8x om skatteinbetalningen blir aktuell). Eniro tog förra året in 2,5 MDRSEK i eget kapital och Dagens Industri har skrivit att ytterligare en nyemission på 2,5 MDRSEK kan bli aktuell som en del av en kapitalomstrukturering. En nyemission av denna storlek skulle minska bankens nettobelåning/EBITDA för 2010 till 2,8x. Frågan banken ställer sig är också om Eniro kan dra fördelar när den skandinaviska reklammarknaden börjat förbättras. Vidare förväntar sig banken att bolagets nye VD Johan Lindgren kommer att ge guidning (på rapportdagen den 28 oktober) angående bolagets kapitalstruktur och om bolaget återgår till den medelsiktiga guidningen. Värderingen är, enligt RBS, inte krävande men givet osäkerheten i kapitalstrukturen sätts riktkursen till 8 kronor. Detta framgick i ett analysbrev daterat den 7 oktober.
Kurs då rekommendationen gavs:
6,75 kr
Riktkurs:
8 kr

Rekommendation från: Royal Bank of Scotland

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser