Kanonläge i SCA

Datum: 2003-05-28 11:29

Köp

SCA B

Affärsvärlden anser att skogsbolaget SCA är ett fynd under 300 kr.

Bolaget handlas till det låga P/E-talet 11, vilket exklusive goodwillavskrivningar blir under 10. Räknat på nästa års vinst blir vinstmultipeln ännu lägre. Det skriver Affärsvärlden, som anser att SCA är en trygg placering och att dollarberoendet inte är särskilt stort. Dessutom ligger utdelningen på samma nivå som bankräntan och balansräkningen är stark och har stora övervärden i skogsinnehavet. Tidningen menar att på sikt väntar troligen en strukturaffär med Holmen. Rekommendationen är köp då det inte bedöms kunna bli bättre än så här.
Kurs då rekommendationen gavs:
260,5 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser