JV med STG ökar cigarrmarginal

Datum: 2010-01-19 13:25

Cheuvreux

Cheuvreux behåller Swedish Match på sin ’Selected List’ och höjer riktkursen till 180 kronor från tidigare 175 kronor. Detta görs efter bolagets annonsering förra fredagen angående skapandet av cigarrbolaget tillsammans med Scandinavian Tobacco Group. Investmentbanken gör inga förändringar avseende EPS för 2010e, men höjer EPS för 2011e med 5 %. I och med samgående med STG beräknas marginalen för cigarrdivision stiga från 16 % till 25 % under 2011. Under 2009 gjorde bolaget återköp av aktier för 2,7 MDRSEK och beräknas fortsätta att återköpa aktier för omkring 3 MDRSEK under 2010 och 2011, vilket resulterar i ett debt/EBITA om 2,4x för 2010e och 2,8x för 2011e. Eftersom det ser ut som att bilden för cigarrer förbättras, tror investmentbanken också att det finns en långsiktig potential för snus på helt nya marknader. Detta framgick av Cheuvreuxs nyhetsbrev daterat den 18 januari.
Kurs då rekommendationen gavs:
159,1 kr
Riktkurs:
180 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser