JP Nordiska rekommenderar minska i Biogaia

Datum: 2002-08-22 17:46

Mäklarfirman anser att den renodling som Biogaia genomför ger en ökad tidsfrist men samtidigt ökar risken i bolaget.

Kärnverksamheten är fortsatt problemtyngd och den rörelse som är kvar går med förlust. Nordiska räknar med en tillväxt för HealthCare och Functional Foods på 35 % 2003 och räknar med lönsamhet först 2005. Med mäklarfirmans antaganden framstår BioGaia som fullvärderat och Nordiska rekommenderar fortsatt Minska med riktkurs 6 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
5,85 kr
Riktkurs:
6 kr

Rekommendation från: Nordiska

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser