JP Morgan sänker riktkursen

Datum: 2016-05-12 11:30

Övervikt

Ericsson B

STOCKHOLM (Direkt) JP Morgan har dragit ned sina förväntningar på Ericssons bruttomarginal och räknar nu med att den sjunker till 31,9 procent andra kvartalet, jämfört med att tidigare ha spått 32,3 procent. Det skulle innebära en tydlig nedgång från första kvartalets rapporterade nivå på 33,3 procent.

Första kvartalets bruttomarginal lyftes av att engångseffekter bidragit till högre patentintäkter under kvartalet, vilket inte kommer att upprepas menar JP Morgan i en analys daterad den 12 maj.

Ericsson rapporterade 3,8 miljarder kronor i patentintäkter (IPR) under första kvartalet 2016, varav troligen 1,2-1,5 miljarder kronor utgjordes av engångseffekter, enligt JP Morgan.

Samtidigt framhåller JP Morgan att Ericsson indikerat en viss försiktighet kring den väntade återhämtningstakten efter ett svårt första kvartal.

"Marginalen inom Roll-out Services kommer att börja återhämta sig tidigare än marginalen inom Professional Services, men återhämtningen kommer alltjämt att ske långsamt", skriver JP Morgan.

I analysen drar JP Morgan ned sina estimat och sänker riktkursen för Ericssonaktien till 80 kronor från tidigare 85 kronor. Rekommendationen övervikt kvarstår.

Kurs då rekommendationen gavs:
61,95 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser