JP Morgan sänker rekommendation

Datum: 2014-09-24 08:30

Undervikt

Sandvik

STOCKHOLM (Direkt) JP Morgan anser att konsensus, sammanställt av SME Direkt, för Sandvik är för högt och upprepar rekommendationen undervikt, i en färsk analys på onsdagen. Riktkursen är 75 kronor.

"Vi räknar med att konsensus kommer att falla inför rapporten för det tredje kvartalet", skriver JP Morgan i ett marknadsbrev.

För det tredje kvartalet ligger SME Direkts konsensus för Sandviks affärsområde SMS på en organisk tillväxt om 5 procent. JP Morgan tycker att det är för optimistiskt, bland annat mot bakgrund av att konkurrenten Kennametal rapporterat

en nedgång i organisk tillväxt för perioden juni-augusti jämfört med maj-juli, trots lättare jämförelsetal. Vidare har SMS historiskt rapporterat en sekventiell försäljningsminskning om cirka 7 procent under det tredje kvartalet och dessutom verkar Europamarknaden, som står för 55 procent av SMS försäljning, stagnera.

JP Morgan anser vidare att investerare bör tilldela viss sannolikhet för ett scenario där SMS investeringar i tillväxt kommer att pressa marginalerna under det andra halvåret 2014 och 2015.

Sandviks styrelse har prioriterat att ha en flexibel balansräkning framför en utdelningsstabilitet men detta kan komma att ändras om inte kassaflödet förbättras väsenligt under andra halvåret, skriver JP Morgan.

Investmentbankens slutsats är att Sandviks värdering verkar en aningens hög, givet den låga tillväxten som väntas, och att SKF är att föredra.

Kurs då rekommendationen gavs:
81,9 kr
Riktkurs:
75 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser