JP Morgan sänker rekommendation

Datum: 2014-09-12 07:30

STOCKHOLM (Direkt) JP Morgan sänker sin rekommendation för Nordea till neutral från tidigare övervikt. Riktkursen sänks till 102 kronor från tidigare 112 kronor.

Det framgår av ett marknadsbrev. "Vi anser att Nordeas kursnedgång på sistone är motiverad, givet att banken är mer exponerad mot ryskrelaterad geopolitisk risk jämfört med snittet", skriver JP Morgan.
JP Morgan räknar inte med någon väsentlig försämring i Nordeas tillgångskvalitet men bankens exponering mot Finland, Baltikum och Ryssland kommer sannolikt att fortsätta tynga sentimentet och räntenettot.
JP Morgan sänker sina estimat för Nordeas vinst per aktie med 2, 5 respektive 3 procent för helåren 2014-2016.
Det som är positivt och det som lockar i aktien är Nordeas värdering och utdelningsmöjligheter, enligt JP Morgan.

Kurs då rekommendationen gavs:
89,85 kr
Riktkurs:
102 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser