JP Morgan rekommenderar neutral

Datum: 2015-09-22 09:30

STOCKHOLM (Direkt) JP Morgan har gjort en genomgång av europeiska kapitalvarubolag för att justera för en "tuffare verklighet". Ofördelaktiga valutarörelser och JP Morgans industricapexenkät ligger till grund för sektoranalysen.

"Efter korrigeringar nyligen, ser vi bättre långsiktigt värde i cykliska aktier som Schneider, SKF och Rexel men tar även hänsyn till kortsiktiga negativa konsensusrevideringar. Vi kvarstår överviktiga på Philips och Atlas Copco men för den sistnämnda ser vi också vinstrisker givet hög tillväxtmarknads- och valutaexponering", skriver JP Morgan.

Det tredje kvartalet kommer sannolikt att vara ett svagt kvartal, vilket även till viss del återspeglas i kursnedgångar på sistone.

JP Morgans globala tillverknigs-PMI har sjunkit något från 51,3 i juni till 50,7 i september. Valutavolatilitet i tillväxtmarknader och låg visibilitet vad gäller den globala industriekonomin kan påverkas av lagerminskningar under det tredje kvartalet.

"Medan nedgången i Kina har varit ett brett diskuterat ämne i marknaderna, tror vi inte att det tredje kvartalet kommer att skilja sig så mycket från andra kvartalet vad gäller tillväxttakten jämfört med i fjol då det andra kvartalet redan innebar en nedgång", skriver JP Morgan.

Följande är JP Morgans revideringar som gjorts mot bakgrund av ovanstående resonemang. Tidigare råd, om ändring, står inom parentes.

* Assa Abloy, neutral, riktkurs 172 kr (180).

Kurs då rekommendationen gavs:
157,8 kr
Riktkurs:
172 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser