JP Morgan höjer riktkurs

Datum: 2014-09-09 09:00

Övervikt

Electrolux B

STOCKHOLM (Direkt) JP Morgan höjer riktkursen för Electrolux till 215 kronor efter affären med GE aviserades. Tidigare riktkurs var 200 kronor. Rekommendationen övervikt upprepas.

Det framgår av ett marknadsbrev.

JP Morgan ställer sig positiv till affären och noterar att prislappen är attraktiv för en verksamhet som bör ha en rörelsemarginalpotential på över 7 procent.

Konkurrensgodkännande kvarstår som den största risken trots att ledningen verkar säker på att få igenom affären, skriver JP Morgan.

JP Morgan ser en uppsida på 230 kronor för aktien, jämfört med 200 kronor innan affären offentliggjordes. Nu sätts alltså riktkursen till 215 kronor, i mitten, i väntan på konkurrensgodkännande och ytterligare detaljer som kan komma under kapitalmarknadsdagen i november.

Om man ser på uppsidan, med fullt uppnådda GE-synergier och en återhämtning i Europa till 5 procent marginal, spår JP Morgan att Electrolux vinst per aktie kan uppgå till cirka 23 kronor 2017/2018. Till p/e 12 indikerar detta en uppsida på 276 kronor över två till tre år.

Men givet den kursuppgång som varit, volatilitet som väntas kring resultaten samt risken för svårighet att få igenom affären hos konkurrensmyndigheter, anser JP Morgan att kortsiktiga investerare kanske bör ta hem lite vinster nu.

För den långsiktige rekommenderar JP Morgan att utnyttja kursdippar till att öka sin position, mot bakgrund av den potential som finns på längre sikt.

Kurs då rekommendationen gavs:
197,1 kr
Riktkurs:
215 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser