JM bättre än index

Datum: 2005-08-16 13:27

Bättre än index

JM

Carnegie upprepar bättre än index rekommendationen i JM efter Q2 rapporten.

JMs Q2 rapport var stark och överträffade Carnegies förväntningar på flera punkter. Omsättning kom in på 2538 mkr, vinst före skatt på 209 mkr och EBIT marginal exklusive reavinster på 9,2 procent . Carnegies förväntningar för respektive siffra var 2228 mkr, 181 mkr, och 7,9 procent . Kassaflödet var mycket bättre än förväntat vilket innebär att Carnegie justerar ned estimatet för nettoskuld vid årsslutet 2005 från 1 mdkr till 400 mkr. Rapporten visar att den Nordiska bostadsfastighetsmarknaden är fortsattt stark och marginaler trendar uppåt varför Carnegie justerar upp estimaten för vinst per aktie med 7 och 8 procent för 2005 respektive 2006. Justerat för fastighetsportföljen är värderingen för rörelsen vid EV/EBIT 06E på 7,3x är attraktiv och Carnegie rekommenderar bättre än index i JM.
Kurs då rekommendationen gavs:
294 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser