JM bättre än index

Datum: 2007-02-14 16:58

Bättre än index

JM

Carnegie rekommenderar bättre än index för JM.

Carnegie rekommenderar bättre än index för JM och riktkursen höjs till 250 kronor från 190 kronor efter bokslutsrapporten. Resultaten var solida med starka marginaler i synnerhet i Sverige, starkt kassaflöde från verksamheten och fastighetsavyttringar, samt en stor utdelning, enligt Carnegie. Trots höga förväntningar så överträffades de på nästan alla fronter, och utdelningsprogrammet på totalt 15,50 kronor per aktie är väldigt attraktivt, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 15,40 kronor för 2007 och 16,20 kronor för 2008, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
198 kr
Riktkurs:
250 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser