Jättelik hävstång i Novestra

Datum: 2003-01-13 19:17

Köp

Strax

Börsveckan anser att Novestra är en köpvärd högriskaktie.

Novestra har efter nedskrivningar och försäljningar nu en frisk kärna med flera möjliga trumfess. Innehavet i myPublisher är Börsveckans favorit och kan bli ett lönsamt utropstecken i år. Novestra spås bli lönsamt under nästa år och substansrabatten beräknas till ca 50 procent. Omsättningen i de bolag som ingår i Novestras portfölj är 1,6 miljarder kr, och eftersom riskkapitalbolagets börsvärde är endast kring 100 miljoner kr är hävstången jättelik.
Kurs då rekommendationen gavs:
4,4 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser