Itab mot 150 kr

Datum: 2006-01-23 16:12

Börsveckan menar att Itab Shop Concept kan handlas upp till 150 kr per aktie.

Butiksinredningsbolaget utvecklas väl och bedöms ha goda möjligheter att lyfta marginalen under de kommande åren. Resultatökningen under 2006 spås kunna bli markant.
Kurs då rekommendationen gavs:
134,5 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser