IT-konsult som kan lyfta

Datum: 2009-11-05 10:15

Addnodes aktie bedöms av Veckans Affärer vara lågt värderat.

VA tror att Addnodes marginaler kommer tillbaka under 2010. IT-bolaget har dragit ned på kostnader under året, vilket väntas synas i början av 2010. Bolaget omsätter nästa år drygt 1 miljard kr, har en nettokassa på 85 miljoner kr, förlustavdrag på 380 miljoner kr och värderas i dag till drygt 500 miljoner kr. Det ligger nära till hands att tro på en återgång till en årlig rörelsevinst på 70 miljoner kr under slutet av nästa år och då ska aktien värderas upp med 50 procent eller från dagens 23 kronor till 35 kr per aktie, skriver Veckans Affärer. 2010 års p/e-tal beräknas till 7.
Kurs då rekommendationen gavs:
23,3 kr
Riktkurs:
35 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser