Investor bättre än sektorn

Datum: 2005-10-13 15:30

Bättre än index

Investor B

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Investor.

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Investor efter Q3 rapporten. Investors NAV (Substansvärde) var 161 kronor jämfört med Carnegies förväntning på 160 kronor. Nettoskuldsättningen föll ytterligare vilket innebär att Investor kommer vara skuldfritt Q4 2005 enligt Carnegie. Anledningarna till Carnegies positiva syn på Investor är en positiv syn på portföljen, en överdriven substansrabatt på 25 procent när kostnadsstrukturen rättfärdigar en rabatt på 16 procent, samt förväntningar om att nya investeringar kommer bidra positivt till NAV.
Kurs då rekommendationen gavs:
120 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser