Investor bättre än index

Datum: 2006-10-10 14:02

Bättre än index

Investor A

Carnegie rekommenderar bättre än index för Investor.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Investor. Det är för tidigt för att ha en bestämd syn på hur Investor kommer att agera på MANs bud på Scania, men de lär säkert anstränga sig att inte sälja för under 440 kronor per aktie plus en rättvis andel av potentiella synergier, enligt Carnegie. Scania däremot representerar bara 6 procent av av Investors tillgångar och substansvärde, enligt Carnegie. Den positiva aktiekursutvecklingen i Investor jämfört med innan budet på Scania är rättfärdigt på grund av en alltför hög rabatt innan, enligt Carnegie. Den nuvarande rabatten på 24 procent är mer rättvis, men den förväntas minska ytterligare till 20 procent, och Carnegie har dessutom en positiv syn på 70 procent av Investors innehav, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
153,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser