Investor bättre än index

Datum: 2008-10-15 12:06

Bättre än index

Investor B

Carnegie rekommenderar bättre än index i Investor

Carnegie rekommenderar bättre än index i Investor. Investor rapporterade ett substansvärde på 170 kronor per aktie, vilket var lite lägre än förväntade 171,60 kronor, enligt Carnegie. Det är positivt att Investor inte tog några större nedskrivningar i de onoterade innehaven under denna turbulenta period, enligt Carnegie. Investors styrka i finanskrisen är en väldigt stark balansräkning med en nettokassa på 11 miljarder kronor, eller 9% av substansvärdet, enligt Carnegie. Investor kommer att fortsätta att vara disciplinerat vad gäller större framtida investeringar, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
114 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser