Investor är attraktivt värderad

Datum: 2001-10-12 10:15

Alfred Berg upprepar sin öka rekommendation för Investor då banken för närvarade tycker att bolaget har en attraktiv värdering.

Investor presenterade nyligen sitt niomånadersresultat vilket visade att den dystra utvecklingen på sistone mestadels brott på kursfall i Ericsson, ABB och SEB. Dessa fall har dock kompenserats av värdeökningar för innehaven i AstraZeneca samt genom en framgångsrik trading. Investors värdering bygger på nettovärdet för bolagets tillgångar och efter att ha värderat dessa anser Alfred Berg att de har en uppgångspotential motsvarande 23 procent. Denna potential tros mestadels kunna komma från kursrörelser i ABB, SEB och AstraZeneca. För aktiekursen innebär detta att riktkursen hamnar på 131 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
108 kr
Riktkurs:
131 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser