Investmentbolaget på väg mot självförgörelse

Datum: 2016-05-11 11:00

Sälj

Ratos B

STOCKHOLM (Direkt) Ratos firade i dagarna 150 år, men är sakta men säkert på väg mot självförgörelse om den väg investeringsbolaget har slagit in på inte förändras radikalt.

Det anser Danske Markets efter tisdagens kvartalsrapport, som exempelvis innehöll en minskning på 14 procent i det operativa rörelseresultatet och följdes av ett tydligt kurstapp.

Banken skräder inte orden:

"Det första kvartalet utgjorde en fortsättning på den fleråriga trenden med svag intjäningsutveckling med lågt kassaflöde, hög skuldsättning, rejäla overheadkostnader och avyttringar av kvalitetsinnehav för att finansiera förlustinnehav, samt ohållbart höga utdelningar", heter det.

"Utan kursförändring argumenterar vi för att Ratos praktiskt taget är på väg att långsamt likvidera sig själv", fortsätter Danske och upprepar sin säljrekommendation för aktien. Riktkursen sänks därtill till 30 från 33 kronor.

Ratos B-aktie backade med 3,4 procent till 44:45 kronor efter rapporten på tisdagen. På onsdagsförmiddagen var aktien upp 0,2 procent.

Kurs då rekommendationen gavs:
44,45 kr
Riktkurs:
30 kr

Rekommendation från: Danske Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser