Investmentbolaget Melker Schörling köps ut från börsen Foto: Tomas Oneborg /TT-SvD

Melker Schörling med flera lägger bud på bolaget med samma namn.

Investmentbolaget Melker Schörling köps ut från börsen

Publicerad 2017-11-14 08:09:00

Aktie (uppdateras) Familjen Schörling har tillsammans med Stefan Persson, Carl och Martin Bek-Nielsen samt Mikael Ekdahl beslutat sig för att fortsatt driva Melker Schörling utanför börsen. Sällskapet lägger därför bud på bolaget med en budpremie om 5 procent.

"Beslutet är en följd av att MSAB sedan Melker Schörling lämnat sin operativa roll befinner sig i en förändrad situation", heter det i ett pressmeddelande.

Utköpet sker genom att Goldcup ("Schörling & Partners"), som ägs gemensamt av familjen Schörlings ägarbolag Melker Schörling Tjänste, Stefan Persson, UIE Malta Holding (som kontrolleras av Carl och Martin Bek-Nielsen) och Mikael Ekdahl AB, lämnar ett ovillkorat kontanterbjudande till aktieägarna i Melker Schörling AB. Budet ligger på 569 kronor kontant per aktie.

Budet överstiger substansvärdet

Det bud som Schörling & Partners lägger på Melker Schörling (MSAB) om 569 kronor per aktie kontant överstiger substansvärdet i MSAB per den 13 november om 568 kronor och motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen för MSAB-aktien under de senaste 20 handelsdagarna.

Schörling & Partners, som ägs av familjen Schörling, Stefan Persson, Carl och Martin Bek-Nielsen samt Mikael Ekdal, innehar cirka 92,6 procent av aktierna och rösterna i MSAB.

Det sammanlagda erbjudandevederlaget uppgår till cirka 5 miljarder kronor, och budet innebär att MSAB värderas till cirka 67.767 miljoner kronor.

Erbjudandevederlaget innebär en premie om cirka 5,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 541 kronor för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna, och cirka 3,9 procent jämfört med stängningskursen om 547:50 kronor för MSAB-aktien den 13 november 2017.

Bolaget har anlitat Ernst & Young för att avge ett värderingsutlåtande. EY anser att budet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i MSAB.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Melker Schörling