Investeringschefen satsar på globala aktier Foto: istockphoto

Investeringschefen satsar på globala aktier

Publicerad 2018-04-17 10:05:00

Aktier Volatiliteten på marknaden har ökat, men det hindrar inte att grundprognosen är att globala aktiemarknader fortfarande är positiva för svenska investerare, anser Brian Cordischi, investerings- och strategichef på Carnegie Private Banking. Svenska aktier underviktar han.

I en strategirapport från inledningen på året noterade Brian Cordischi att vi befinner oss i ett pressat marknadsläge.

”2018 kan bli en kapplöpning mellan god vinsttillväxt i kölvattnet av den starka globala konjunkturen och risken för lägre p/e-tal då inflation och räntor stiger”, skrev han då.

Därefter har börsen fallit 10 procent sedan toppen i januari, före det stora fallet vid månadsskiftet januari-februari.

– Nu har värderingen kommit ner. Vi har i dag ett p/e-tal på 15 på världsindex, vilket är ungefär i linje med det tioåriga historiska snittet, med god vinsttillväxt och en miljö med låga räntor, säger Brian Cordischi nu.

Hans förvaltningsteam håller kvar vid en neutral aktievikt, vilket innebär att man varken förordar mer eller mindre aktier än normalt i en portfölj. På makrofronten är det fortfarande bra tillväxt och låg inflation, trots orosmoln för världsekonomin som skulle kunna slå på företagens vinster.

Trots att teknisk analys nu ger negativa signaler i Stockholm och Europa tar Brian Cordischi också hänsyn till makroekonomiskt klimat, vinstutveckling, ränteutsikter, värdering och risker.

Det handlar också om att aktivt välja regioner och sektorer samt typ av fond att investera i. 

– Sedan januari underviktar vi svenska aktier i portföljerna till förmån för utländska aktier, vilket har varit lyckosamt. Vi väljer också en hel del aktiva förvaltare i flera regioner – Europa, Japan och frontier markets – och några av dem har lyckats parera marknadsrekylen väldigt bra.

Han noterar även att tillväxtmarknader klarat sig bra hittills, trots att de har en stor tech-sektor. Småbolagen i USA har också gått bättre då inte på samma sätt drabbas av handelskonflikter. Samma mönster syns i Europa.

Investerare får rådet att sprida riskerna.

– Kronan blir ofta lite svagare i orostider, och då fungerar diversifiering lite extra bra för svenska investerare. Sett i svenska kronor är utländska investeringar faktiskt på plus i år.

Privata Affärer