Analyshusen höjer storblankade Intrum Foto: Henrik Montgomery/TT

Analyshusen höjer storblankade Intrum

Publicerad 2018-04-17 10:16:00

Analyser Intrum rekylerar upp efter måndagseftermiddagens handelsstopp sedan det delgivits att kredithanteringsbolaget lägger ett bud på 51 procent av italienska storbanken Intesa Sanpaolos dåliga lån. Flera analyshus höjer kredithanteringsbolaget.

"Beskedet är i linje med bolagets förvärvsstrategi för 2018, och stöder därmed Intrums ambitioner för fortsatt tillväxt", skriver Nordea som rekommenderar köp av aktien tillsammans med en riktkurs på 338 kr.

SEB höjer rekommendationen för Intrum till köp, från tidigare behåll, och justerar riktkursen till 320 kr, från 268 kr.

För Intrums del innebär affären, om den godkänns av Intesas styrelse och myndigheter, att nettoskulden ökar ytterligare över målet på medellång sikt samtidigt som den förväntas bidra positivt till vinsten per aktie från nästa år. Skuldsättningen är hög i spåren av det, av vissa marknadsaktörer ifrågasatta, köpet av Lindorff.

Natixis konstaterar i en snabbkommentar att affären var förväntad av marknaden men stärker Intrums position som den ledande köparen i Europa av förfallna fordringar. För Intesas del ger det en möjlighet att röra sig mot målet att halvera nivån av dåliga lån, citerar Bloomberg News.

Intrum-aktien, som är en av Stockholmsbörsens mest blankade aktier, noterades vid 10-tiden drygt 7 procent högre. Aktien har dock backat under 22 procent under 2018 och 32 procent på ett år.

Handelsstoppades efter bud

Aktien handelsstoppades sent på måndagseftermiddagen. Senare framkom att Intrum lämnat ett bud till den italienska storbanken Intesa Sanpaolo som kan innebära en nettoinvestering för Intrum om 670 miljoner euro.

Budet är avhängigt styrelsegodkännande från Intesa Sanpaolo. Godtas budet kommer Intrum och Intesa Sanpaolo etablera en tjänsteplattform för hantering av förfallna fodringar på den italienska marknaden.

Intrum kommer i så fall att äga 51 procent av den gemensamma tjänsteplattformen. Inom denna skulle en sammanslagning av Intesa Sanpaolos verksamhet för hantering av förfallna lån och Intrums alla verksamheter i Italien att ske.

Planen är vidare att Intrum, tillsammans med en medinvesterare, förvärvar 51 procent av en portfölj med förfallna lån som ska avyttras från Intesa Sanpaolo. Denna portfölj kommer att ägas av ett nyinrättat värdepapperiseringsbolag (så kallad SPV). Intrums andel i SPV:n kommer att vara 80 procent av de 51 procentenheterna.

Tillstånd krävs för affären

Transaktionerna reflekterar en övergripande värdering om cirka 3,6 miljarder euro för både tjänsteplattformen och NPL-portföljen, framgår vidare.

Intrum kommer att göra en förskottsbetalning på 156 miljoner euro i slutet av april medan resterande betalning sker i samband med stängning av transaktionen.

Affären, som kräver tillstånd från berörda myndigheter, förväntas om den går igenom äga rum i slutet av 2018.

Källa: Intrums utveckling på ett år

image

Källa: Infront

Direkt