Intrum riktigt intressant

Datum: 2003-11-17 15:39

Trots redovisningsskandalen anser Börsveckan att Intrum Justitia är köpvärd.

Börsveckan menar att aktien sett till tillväxten mycket väl är värd runt 45 kr. Då det är framtiden som räknas bedöms aktien vara köpvärd för den riskvillige. Den försiktige kan dock avvakta ett köp och se huruvida det blir någon stämning från någon besviken kund eller ägare.
Kurs då rekommendationen gavs:
34,95 kr
Riktkurs:
45 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser