Intrum Justitia klart köpvärd

Datum: 2003-04-14 12:34

Veckans Affärer ser ljust på Intrum Justitias framtid.

Marknad är fortfarande till stor del outvecklad och Intrum Justitia kommer enligt VA av egen kraft att nå sitt mål om en tillväxt på 10 procent per år. Till det kommer kompletterande förvärv. Trenden med ökad outsourcing spås kunna fortsätta, vilket skapar möjlighet att plocka in nya kundföretag. Bolaget räknar dessutom med att ta större volymer från nuvarande kunder. Intrum Justitias vinst före skatt spås av Veckans Affärer uppgå till 350 miljoner kr i år och till 440 miljoner kr helåret 2004. Värderingen är därmed drygt tio gånger vinsten.
Kurs då rekommendationen gavs:
37,2 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser