Intrum Justitia bättre än index

Datum: 2007-05-23 14:48

Bättre än index

Intrum

Carnegie rekommenderar bättre än index för Intrum Justitia.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Intrum Justitia. Intrum Justitias ledning upprepar det årliga målet för organisk tillväxt på 10 procent, enligt Carnegie. Med en organisk tillväxt på 6,7 procent under fjärde kvartalet 2006 och 7,2 procent under första kvartalet 2007 är ledningen självsäkra på att det är nåbart, enligt Carnegie. Vinst före skatt förväntas växa åtminstone lika fort som organisk tillväxt, enligt Carnegie. Gränsen för belåningsgraden har höjts från 100 procent till 150 procent för att kunna förvärva även fler skuldportföljer och bolag, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
97 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser