Intrum Justitia bättre än index

Datum: 2007-11-09 14:19

Bättre än index

Intrum

Carnegie rekommenderar bättre än index för Intrum Justitia

Carnegie rekommenderar bättre än index för Intrum Justitia efter kvartalsrapporten. Organisk tillväxt var fortfarande över 10 procentsmålet och ännu viktigare var att ebita-marginalen var högre än både bankens egna och konsensusförväntningarna.

Den starka utvecklingen förväntas fortsätta givet Intrum Justitias starka kassaflöden och balansräkning och förvärvskapaciteten, enligt Carnegie. Detta kan göra Intrum Justitia till en långsiktig succehistoria. Vinst per aktie förväntas bli 5,70 kronor för 2007 och 6,60 kronor för 2008.
Kurs då rekommendationen gavs:
106,25 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser