Intrum fullvärderat

Datum: 2006-01-23 11:31

Sälj

Intrum

Veckans Affärer råder sina läsare att sälja eventuella innehav i Intrum Justitia.

Bolaget står enligt tidningen inför en verklighet av hård konkurrens, låg tillväxt och högre risk. I brist på tillväxt har Intrum Justitia i stället börjat tjäna ordentligt med pengar och efter en kursuppgång på 85 procent de senaste två åren har aktien nu skakat av sig krisvärderingen. Förutsättningarna när det gäller tillväxt och marginal, låg ensiffrig respektive 20-25 procent, gör enligt VA att är aktien fullvärderad. Det bedöms inte räcka att Intrum blivit en kassako och därmed ett intressantare utdelningscase.
Kurs då rekommendationen gavs:
71,625 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser