Intressant för långsiktiga

Datum: 2009-10-21 15:17

För långsiktiga placerare är Anoto-aktien intressant, menar Affärsvärlden.

Börsvärdet ligger på 476 miljoner kr. Exkluderas nettokassan på 109 miljoner och förlustavdrag som tidningen värderar till 60 miljoner värderas rörelsen till 307 miljoner kr. Nästa år väntas IT-bolaget gå med vinst och om Anoto fortsätter att växa snabbt kommer lönsamheten under 2011 och 2012 att vara riktigt god.
Kurs då rekommendationen gavs:
4,01 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser