Intellecta mot bättre tider

Datum: 2006-12-04 10:38

Köp

ICTA

Börsveckan menar att Intellecta är lågt värderat då tryckeriet är på uppgång.

Bolaget beskrivs som mycket seriöst och kompetent. 2007 års vinst på ca 5-6 kr per aktie ger ett P/E-tal på 7-8.
Kurs då rekommendationen gavs:
45,55 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser