Intellecta bra på sikt

Datum: 2001-05-14 10:28

Köp

ICTA

Veckans Affärer bedömer att Intellecta är en köpvärd aktie på lång sikt.

Veckans Affärer menar att Intellecta har lyckats bra med att gå från traditionell tryckindustri till att närma sig elektroniska medier. Orderingången är god och VA anser att värderingen inte passar ett lönsamt tillväxtföretag. Med tanke på årets lite lägre resultat förväntas inga glädjeskutt i aktien, men med lite tålamod är aktien köpvärd. Tidningen utfärdar dock en reservation för den låga handeln i aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
71 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser