Inte värt risken

Datum: 2009-03-26 13:44

Karo Bio har finansieringsproblem gällande bioteknikbolagets enda säkra kort, och Veckans Affärer rekommenderar därför sälj.

Bedömningen är att det finns intressantare bioteknikaktier att välja bland. Rådet blir därför att välja ett annat bolag med större riskspridning i portföljen.
Kurs då rekommendationen gavs:
10,4 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser