Inte längre köpläge

Datum: 2010-09-24 17:29

Minska

H&M B

Evli

Evli Bank sänker rekommendationen för H&M till Minska från tidigare Öka. Samtidigt höjs riktkursen till 265 kronor från tidigare 250 kronor. Banken menar på att förväntningarna på bolaget har stigit, vilka har drivits av den starka månadsförsäljningen. Detta, tillsammans med H&M:s inköps- och råmaterialkostnader, gör att Evli ändrar sin syn på aktien. Vidare skriver banken i sin analys att det långsiktigt ser bättre ut än någonsin för bolaget, men att nuvarande pris på kortare sikt inte är ett bra tillfälle att gå in i aktien. Banken tror att H&M kommer att rapportera bra siffror för det tredje kvartalet och jämförelsetalen de kommande månaderna är fortfarande svaga. Detta är dock till stor del redan inprisat i aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
254,3 kr
Riktkurs:
265 kr

Rekommendation från: Evli

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser