Inte dags ännu

Datum: 2001-05-07 08:24

Behåll

Gunnebo

Analysavdelningen på Danske Securities anser att man ska vänta ytterligare innan man kliver in i Gunnebo.

Resultatet för det första kvartalet var något över förväntan men detta motiverar inte ett köp av aktien. Firman ser inga skäl att ändra sina estimat för helåret då de stämmer överens med den guidning som ledningen gett, vilket historiskt sett varit ett mycket precist mått. Med ett p/e tal kring 13 är aktien något övervärderad jämfört med konkurrenter och med tanke på det låga börsvärdet. Den högre värderingen kan dock motiveras av historiskt sett hög vinsttillväxt. Vinsten per aktie spås till sju kronor i år och 8,6 kronor nästa år. Rekommendationen behåll kvarstår.
Kurs då rekommendationen gavs:
88,5 kr

Rekommendation från: Danske Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser