Inte attraktivt pris

Datum: 2010-11-23 12:16

Undervikt

Autoliv SDB

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Morgan Stanley sänker rekommendationen för Autoliv till undervikt, från tidigare övervikt. Riktkursen höjs till 78 dollar, motsvarande 543 kronor, från tidigare 60 dollar.

Det framgår av en sektoranalys daterad den 23 november. Aktien stängde på 513:50 kronor under föregående handelsdag.

"Efter en 46-procentig uppgång för aktiekursen och 40-50 procent högre resultatkonsensus sedan i mars, tror vi att Autoliv har mindre utrymme för att överraska mot högt ställda förväntningar", skriver Morgan Stanley.

Morgan Stanleys vinstprognoser är i linje med konsensus 2011 och 2012 och banken noterar att riktkursen om 78 dollar endast implicerar begränsad uppsida från aktuell aktiekurs.

Enligt Morgan Stanleys prognoser fram till 2012 kommer Autolivs finansiella nettoställning att förbättra med en nettokassa om 418 miljoner dollar mot 338 miljoner dollar vid slutet av tredje kvartalet. Men denna takt i balansräkningen kommer inte att överraska marknaden, enligt Morgan Stanleys uppfattning.

Autoliv handlas enligt analysen till p/e 10,6 och EV/Sales om 88 procent på Morgan Stanleys prognoser för 2011.

"Vi anser inte att nuvarande aktiepris är attraktiv i jämförelse med historiska multiplar och konkurrenters värdering", skriver Morgan Stanley.
Kurs då rekommendationen gavs:
519 kr
Riktkurs:
543 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser