Intäkterna klart bättre än väntat

Datum: 2010-02-15 13:45

Köp

MTG B

Handelsbanken

Handelsbanken upprepar rekommendationen Köp för MTG och har höjt riktkursen till 450 kronor från tidigare 400 kronor. Handelsbanken menar att bolagets intäkter från Fri-TV Skandinavien under det fjärde kvartalet var klart bättre än väntat där vunna marknadsandelar har lindrat den marknadsnedgång som uppgick till 5-10 procent. Marknaderna har börjat stabiliserats och MTGs tittartidsandel har fortsatt öka under januari. Handelsbanken tror att investerare inte kommer att kunna se mer tydliga tecken på återhämtningar i resultatet.
Kurs då rekommendationen gavs:
373,4 kr
Riktkurs:
450 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser