Insiderköp efter ICA:s storaffär Foto: Claudio Bresciani /TT

ICA:s vd Per Strömberg.

Insiderköp efter ICA:s storaffär

Publicerad 2017-01-10 13:08:00

Aktie Dagen före julafton annonserade ICA Gruppen ett stort köp i Litauen. UAB Palink som driver dagligvarukedjan IKI förvärvades för ca 2 miljarder och därmed blir ICA näst störste aktören i landet. Och efter julhelgen köpte inte mindre än fyra insiders varav vd Per Strömberg var störst med aktier för nära 900 000 kr.

Om ICA Gruppen ville ha stor publicitet kring sitt stora köp i österled var det knappast bra tajmning med dagen före julafton. Å andra sidan lär det ta lång tid konkurrensmyndigheter sagt sitt och köpet är klart. För IKI ser ut att vara ett klockrent köp för att öka marknadsandelen ordentligt i Litauen där ICA nu är bara den fjärde störste aktören med sin kedja Rimi Baltic.

I Litauen är också Rimi Baltics marknadsandel den lägsta bland de baltiska länderna med 8 procent, men nu med IKI som har 15 procent kommer ICA att kunna vinna stordriftsfördelar på upp emot 150 miljoner per år när synergierna är fullt genomförda om några år.

IKI har under den senaste redovisade tolvmånadersperioden haft en försäljning på ca 6 miljarder, varför bolagets andel av ICA totalt kommer vara knappt 6 procent. Men när affären väl är genomförd innebär det att tillväxten ökar som en engångshändelse med mer än det dubbla jämfört med nuvarande takt.

Någon vecka innan köpet hade ICA också kapitalmarknadsdag. Bolagets ledning informerade om att investeringarna kommer öka en miljard till 3,5 miljarder 2017. Bakom ligger bland annat satsning på e-handeln och bygga ut Rimi Baltics huvudlager. Men det blir också 10-15 fler butiker i Sverige, 10 nya i Baltikum samt 14 nya Apotek Hjärtat.

Finansieringen sker delvis genom nya lån, men också genom de redan beslutade försäljningarna av fastigheterna i Norge plus ytterligare avyttringar av fastigheter för ca 800 miljoner.

Efter denna nyhetstäta månad blev det fart på insiders där fyra högre chefer gjorde köp mellan jul och nyår. Mest investerade vd Per Strömberg för 900 000 kr och vice vd Anders Svensson för knappt 500 000 kr. Det får betraktas som en kraftig signal om att bolagets ledning sker ljust på de nya satsningar som görs för att främja tillväxt och högre vinster.

För en investerare  kan ICA Gruppen ses som ett defensivt alternativ. Dagligvarumarknaden är bland den mest stabila marknad som det går att finna och att ICA har stora fördelar av sin storlek går inte att komma ifrån.

Det är ett tillväxtbolag även om det handlar i snitt om några procent per år. Men över tid bör detta tillsammans med en direktavkastning på knappt fyra procent kunna en positiv avkastning på mellan 5 och 10 procent per år. Det är inte illa med låga räntor och med en osäkerhet om konjunkturbilden framöver.

Magnus Alfredsson

ICA Gruppen , Per Strömberg , UAB Palink , Insiderköp

Följ de aktuella aktierna här

ICA Gruppen