Inleder bevakning med rekommendation Köp

Datum: 2010-04-21 17:27

Köp

MTG B

Erik

Erik Penser FK inleder bevakning av MTG med rekommendationen Köp och en riktkurs på 500 kronor. Med en signifikant marknadsandel inom Fri-TV i Skandinavien under de senaste två åren är MTG väl förberedd för en återhämtning inom reklam och fortsatt erövring av marknadsandelar. I Östeuropa, där reklamintäkterna har minskat med 25-50 % under 2009, står nu en återhämtning för dörren och Erik Penser FK förväntar sig att regionen kommer att vara en stark vinstdrivare de kommande åren. Ägarskapet i CTC Media bör också stötta då det är redo för en återhämtning i Ryssland och aktien handlas 42 % under tidigare toppnivåer. Den största överraskningen under Q1 var den fortsatta ökningen av marknadsandelar inom nordisk Fri-TV, med en tillväxt om 15 % i lokal valuta. Medan kostnaderna var högre än väntat, så uppgick EBIT till 216 MSEK för Fri-TV Skandinavien jämfört med konsensus som låg runt 189 MSEK. EPS-estimaten för 2010 och 2011 är 10 % respektive 16 % över konsensus före Q1-rapporten. Aktien handlas för närvarande till ett P/E om 12,7x för 2011e, vilket innebär en rabatt på 21 % jämfört med sektorkollegorna och väl under femårssnittet på 17x.
Kurs då rekommendationen gavs:
439,8 kr
Riktkurs:
500 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser