Inleder bevakning med rek. Köp

Datum: 2010-10-04 16:58

SEB

SEB Enskilda inleder bevakning av byggmaterialshandlaren Byggmax med rekommendationen Köp och riktkurs på 70 kronor. Bolaget är den ledande rabattgivaren i Sverige (6 % marknadsandel) och har framgångsrikt expanderat i Norge (2007) och Finland (2008). En av anledningarna till bolagets framgång, bortsett från låga priser, är ”easy-to-shop”-butikerna med ett begränsat produktutbud, vilket tillåter stark köpkraft. En låg SG&A-kostnadsbas och ett begränsat rörelsekapital innebär lägre skuldsättningsgrad för en detaljhandlare. SEB spår ett EPS 2010-12e EPS CAGR om 20 %, primärt drivet av den fortsatta nordiska expansionen (dubblerat antalet butiker 2015) med en mognande butiksbas som driver LFL-försäljningen. EBIT-marginalenspotentialen utgörs av skalbarheten inom de norska och finska verksamheterna och skuldsättningsgraden för SG&A-kostnaderna. I slutändan är dock Byggmax starkt beroende av det nordiska konsumentsentimentet. SEB Economic Research estimerar att den svenska konsumtionstillväxten ökar för 2011 med 2,6 % i Sverige, 3,3 % i Norge och 2,2 % i Finland. Sektorn är mer sammanlänkad med husmarknaden än den allmänna detaljhandlarsektorn, vilket innebär att om huspriserna sjunker så dämpas sentimentet för renoveringar. Aktien handlas till ett PER 2011e om 14x och EV/EBIT om 10x, vilket är i linje med de svenska konsumentaktierna men med överlägsen tillväxtpotential.
Kurs då rekommendationen gavs:
59,875 kr
Riktkurs:
70 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser