Inleder bevakning med rek. Behåll

Datum: 2010-06-17 15:04

Behåll

Latour B

Erik

Erik Penser FK inleder bevakning av investmentbolaget Latours aktie med en Behållrekommendation och en
riktkurs på SEK 98. Fondkommissionären anser att uppsidan är begränsad då aktien enligt deras beräkningar handlas till en substansrabatt på 17% vilket endast är något över tre-årssnittet på 16%. Vidare anses Latours rapporterade
värden på de onoterade tillgångarna för höga och Erik Penser FKs värderingar är cirka 20% under Latours egna. Erik Penser FK har Köprekommendationer på ett par nyckelinnehav såsom Securitas och Sweco men detta räcker inte för
en positiv syn på aktien som helhet. Uppsidan till riktkursen är endast 3% och därmed inleds bevakningen med
Behåll.
Kurs då rekommendationen gavs:
94,75 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser