Notering: Teckna Iconovo med hög risk Foto: istockphoto

Notering: Teckna Iconovo med hög risk

Publicerad 2018-03-13 12:37:00

Notering Iconovo ska noteras på First North och verkar som underleverantör av inhalatorer till läkemedelsindustrin. Trots en kort historik gör bolaget redan vinst i och med två större kundavtal. För den som tål hög risk är rådet att teckna.

Iconovo

Noteras på: Nasdaq First North

Pris: 38,50

Minsta post: 130 aktier

Sista teckningsdag: 23 mars

Första handelsdag: 6 april

Tecknas genom: Erik Penser, Nordnet och Avanza (senast 22 mars)

Råd: Teckna (hög risk)

 

Iconovo bildades bara för fem år sedan av personer med bland annat bakgrund från Astra Zeneca. Bolaget utvecklar inhalatorer som används mot sjukdomar som astma och KOL. Dessa licensieras sedan ut till läkemedelsbolag som arbetar med utveckling av generika – alltså kopior av läkemedel vars patent har gått ut.

Fördelen för generikabolagen är att de slipper dyra och komplexa utvecklingssteg som Iconovo redan har genomfört. Därmed reducerar läkemedelsbolagen risken, det tar kortare tid att ta ett läkemedel till marknaden och det blir mer kostnadseffektivt.

En viktig anledning varför denna snabbar upp processen är att när myndigheterna ska godkänna ett läkemedel är det inte bara själva substansen som bedöms utan substans plus inhalatorn.

Och inhalatorn är en komplicerad produkt som både ska vara enkel att använda för patienten, men också leverera rätt dos. För generikabolagen blir det därför mycket tid som sparas att använda en inhalator som redan provats ut och fått godkänt.

Iconovo bedriver sin verksamhet i Lund, har 11 anställda och omsättningen 2017 var 20 miljoner med en vinst på 2,7 miljoner. Genom två kundavtal med en amerikansk och en indisk generikabolag har alltså Iconovo redan fått licensintäkter som ger vinster. Och i framtiden när försäljning av läkemedlen börjar ska också bolaget få royaltyintäkter som ska ge en hög lönsamhet.

Det är i alla fall planen och för att nå dit genomför Iconovo nu en nyemission på 40 miljoner varav 25 miljoner är säkrade genom teckningsförbindelser av både interna som externa investerare. Likviden ska användas för bland annat affärs- och produktutveckling samt att stärka patentstrategin. Börsvärdet efter emission beräknas till 260 miljoner.

Med de kundavtal som redan tecknats visar Iconovo att bolaget har en produkt som efterfrågas – det är alltså inte ett förhoppningsbolag i egentlig mening. Men risken är ändå hög med ett fåtal kunder. Privata Affärer ser ändå en typisk krydda i portföljen där potentialen på sikt sannolikt är mycket stor. Vårt råd är därför att teckna för den som tål hög risk.

Magnus Alfredsson