Inget rally att vänta

Datum: 2004-06-02 09:04

Goldman Sachs rekommendationen in-line upprepas för Nokia och neutral för sektorn som helhet.

Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs anser det för tidigt att säga att botten är nådd för Nokia-aktien. Trots Nokias haussningar gällande kina och en artikel i Financial Times där tidningen menar att Nokia återtar marknadsandelar, anser inte banken att man kan säga att botten är nådd. Investmentbanken tror att marknadsandelen som bäst kommer vara oförändrad i Europa och att det inte finns någon garanti för att nya produkter ska göra att konkurrenskraft i världsklass återfås.
Kurs då rekommendationen gavs:
100,75 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser