Inget driv i Telia

Datum: 2003-03-07 14:06

Undervikt

Telia Company

Lehman Brothers inleder sin bevakning av Teliasonera med rekommendationen undervikt.

Den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers anser att Teliasonera redan är ett effektivt bolag med mogna verksamheter på en mycket konkurrensutsatt marknad. Det svenska fasta nätets framtid är osäker och Lehman höjer ett varningens finger för vad konkurrensen ska skapa. Lehman anser att det är positivt att kassaflödet förbättras genom minskade förluster i icke-kärnverksamheter. Sett till prognoserna för kommande tre år är p/e-talen (2003, 2004 samt 2005) 14,1, 12,7 samt 11,4. Riktkursen sätts till 35 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
27,8 kr
Riktkurs:
35 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser