Ingen kunkurs för konkurrent

Datum: 2000-12-28 14:21

Autolivs konkurrent Breed Technologies ser ut att klara sig undan en kunkurs.

Autoliv har tidigare visat intresse för att köpa Breeds amerikanska säkerhetsbältesverksamhet. Förutsättningarna för ett sådant förvärv bör finnas kvar och ökar i samband med en svagare bilproduktion i USA nästa år, menar Hagströmer & Qviberg. Autoliv har inte haft några problem med Breed och därför lär inte bolagets marknadssituation påverks av att bolaget inte går i konkurs. H&Q behåller sin tidigare rekommendation till kunderna att behålla aktierna i bolaget tills vidare.
Kurs då rekommendationen gavs:
148,5 kr

Rekommendation från: H&Q Private Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser