Ingen katalysator för att driva multiplarna högre

Datum: 2010-08-03 18:17

Bolaget

Bolaget har skämt bort marknaden med överpresterande i sju raka kvartal, medan det andra kvartalet kom in aningen under förväntan. Den organiska tillväxten ökade till 3,3 %, drivet av Eurasia, medan den svenska mobiltillväxten minskade till 6 %. Adresserbara kostnader minskade med 1,9 % jämfört med förra året och lämnade marginalen 120bp upp det senaste året. Q2 innebar små estimatförändringar för Handelsbanken, eftersom den organiska intäktstillväxten om 3 % redan förväntas. Adresserbara kostnader vilka var ner 2,3 % under H1, väntas vara oförändrade för helåret, vilket innebär högre kostnader under H2. Handelsbanken gillar fortfarande kombinationen av nordisk intäktsstabilitet och den långsiktiga potentialen att driva återavkastningen högre på den svenska/finska hemmamarknaden. Med den minskade mobila tillväxten under andra halvåret och kostnadsminskningarna bakom oss, ser inte banken några kursdrivare för att komma ur tradingintervallet. Banken ser större uppsida hos Tele2 som handlas till 2011e justerade EBITDA om 4,5x jämfört med TeliaSoneras 5,7x. Rekommendationen är Sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
53,6 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser