Ingen fara på taket

Datum: 2010-01-18 16:13

Swedbank

Swedbank förväntar sig att Investor rapporterar ett substansvärde stöttat av de ickenoterade innehaven och bolaget kommer att föreslå en mindre utdelningshöjning. Substansrabatten ligger fortfarande kvar runt 30 %, vilket är mycket attraktivt givet det återhämtade momentumet i den ickenoterade portföljen och den ökade riskaptiten. Rekommendationen Köp upprepas och riktkursen höjs till 160 kronor från tidigare 155 kronor. Detta framgår i Swedbanks ”Morgonrådet” daterat den 18 januari.
Kurs då rekommendationen gavs:
135,25 kr
Riktkurs:
160 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser